OK2016logo


W Olimpiadzie mogą brać udział studenci studiów I i II stopnia uczelni znajdujących się na terenie Polski oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Olimpiada składa się z dwu etapów: etapu uczelnianego oraz ogólnopolskiego etapu finałowego.

Sposób wyłaniania reprezentacji przez wydziały lub instytuty na etapie uczelnianym jest sprawą wewnętrzną odpowiednich jednostek. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zgłaszają chęć uczestnictwa w Olimpiadzie bezpośrednio Komisji ds. Olimpiady (por. dokumenty i kontakt poniżej). Termin przesyłania zgłoszeń uczestników etapu finałowego na adres Komisji ds. Olimpiady: 15 maja 2016 r.

Druga edycja Olimpiady odbywa się w roku akademickim 2015/16, a finał zostanie rozegrany 22 czerwca 2016 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w godz. 12:00 - 14:00. Prosimy o przybycie co najmniej 20 min wcześniej.

Miejsce rozegrania finału:

   Wydział Chemii UWr
   Audytorium II CD (I piętro)
   Wrocław, ul. Joliot-Curie 14, wejście od ul. Szczytnickiej

 

OOK Mapa dojscia

Trasa dojścia do budynku Wydziału Chemii UWr od ul. Szczytnickiej. Kliknięcie prawym klawiszem myszki i wybór opcji "Pokaż obrazek" powiększa grafikę.

Przebieg etapu finałowego: czas trwania konkursu - 2 godziny zegarowe, liczba pytań - 60 testowych/zamkniętych, wybór jednej poprawnej odpowiedzi z czterech podanych możliwości i 5 pytań/zadań opisowych/otwartych.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 23 czerwca 2016 r. o godz. 9:00 w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu (ul. Okólna 2) w ramach 58 Konwersatorium Krystalograficznego.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów uczestnictwa w Olimpiadzie. 

 

Wyniki  finału II Olimpiady Krystalograficznej (Wrocław, 22 VI 2016 r.)

Dwa równorzędne 1. miejsca
    Aleksandra Gotner
- Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
    i Adam Truchlewski - Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
3. Małgorzata Jabłczyńska - Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
4. Radosław Porada - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie
5. Daniel Tchoń - Wydział Chemii, MISMAP i Wydział Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego
6. Adrian Olejnik - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
7. Leszek Malec - Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

8. Łukasz Markiewicz - Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
9. Magdalena Ceglarska - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

Zdjęcia z finału Olimpiady i uroczystości wręczenia nagród autorstwa Roberta Paszkowskiego z Uniwersytetu Śląskiego

 

 

 OOK-2016-plakat-maly

 

Dokumenty dotyczące przebiegu Olimpiady:

 

Kontakt:

Komisja ds. Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej
dr hab. inż. Edward Michalski, prof. WAT
Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

tel. 261837113, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

OOK-2016-sponsorzy

Zaktualizowano: 16 III 2016 r.