OOK 2018 logo


W Olimpiadzie mogą brać udział studenci studiów I i II stopnia uczelni znajdujących się na terenie Polski oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Olimpiada składa się z dwu etapów: etapu uczelnianego oraz ogólnopolskiego etapu finałowego.

Sposób wyłaniania reprezentacji przez wydziały lub instytuty na etapie uczelnianym jest sprawą wewnętrzną odpowiednich jednostek. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zgłaszają chęć uczestnictwa w Olimpiadzie bezpośrednio Komisji ds. Olimpiady (por. dokumenty i kontakt poniżej). Termin przesyłania zgłoszeń uczestników etapu finałowego na adres Komisji ds. Olimpiady: 15 maja 2018 r.

Trzecia edycja Olimpiady odbywa się w roku akademickim 2017/18, a finał zostanie rozegrany 27 czerwca 2018 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w godz. 12:00 - 14:00. Prosimy o przybycie co najmniej 20 min wcześniej.

Miejsce rozegrania finału:

   Wydział Chemii UWr
   Audytorium II CD (I piętro)
   Wrocław, ul. Joliot-Curie 14, wejście od ul. Szczytnickiej

 

OOK Mapa dojscia

Trasa dojścia do budynku Wydziału Chemii UWr od ul. Szczytnickiej. Kliknięcie prawym klawiszem myszki i wybór opcji "Pokaż obrazek" powiększa grafikę.

Przebieg etapu finałowego: czas trwania konkursu - 2 godziny zegarowe, liczba pytań - 60 testowych/zamkniętych, wybór jednej poprawnej odpowiedzi z czterech podanych możliwości i 5 pytań/zadań opisowych/otwartych.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 28 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu (ul. Okólna 2) w ramach 60 Konwersatorium Krystalograficznego.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów uczestnictwa w Olimpiadzie. 

 

  OOK 2018 plakat may

Dokumenty dotyczące przebiegu Olimpiady:

 

Kontakt:

Komisja ds. Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej
dr hab. inż. Edward Michalski, prof. WAT
Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Urbanowicza 2
00-908 Warszawa

tel. 261837113, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 OOK 2018 Sponsorzy

Zaktualizowano: 16 III 2018 r.