Internet jest miejscem w którym można znaleźć prawie wszystko na każdy temat. Również o kryształach i krystalografii.

Na tej stronie zebraliśmy najbardziej interesujące naszym zdaniem witryny internetowe poświęcone krystalografii. Będą przydatne przede wszystkim uczniom i studentom poszukującym takich materiałów.

Jak to zwykle bywa świat uciekł nam nieco i znacznie więcej krystalograficznych witryn internetowych to strony zagraniczne - w przeważającej większości anglojęzyczne. Są nieraz znakomite, ale z powodu specjalistycznej terminologii mogą sprawiać kłopot początkującym. Stron polskich jest wciąż bardzo mało. Apelujemy więc do wszystkich specjalistów i światłych amatorów: twórzcie polskojęzyczne strony krystalograficzne. Odnośniki do wszystkich wartych tego witryn umieścimy tutaj.

Odnośniki do witryn polskojęzycznych

Animacje i teksty na temat materii skondensowanej - m.in. o periodyczności kryształów, o strukturze nadprzewodnika wysokotemperaturowego i fulerenie. Bardzo wartościowe strony Zakładu Fizyki Ciała Stałego UJ w Krakowie.

Fizyczne podstawy materiałoznawstwa - internetowy podręcznik Karola i Janusza Przybyłowiczów z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Materiały dydaktyczne Pracowni Krystalochemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Strony Studenckiego Koła Geologów z Uniwersytetu Śląskiego - m. in. Encyklopedia Minerałów.

Strona poświęcona życiu i działalności prof. Jana Czochralskiego twórcy metody wzrostu kryształów.


Odnośniki do witryn zagranicznych

Bardzo bogaty zbiór odnośników do rozmaitych stron edukacyjnych poświęconych wszystkim aspektom krystalografii znaleźć można w witrynie Międzynarodowej Unii Krystalografii.

Polecamy szczególnie:

Fizyczne podstawy krystalografii

MATTER - fizyka i inżynieria materiałowa dla szkół; m.in. podstawy dyfrakcji.

Strony Steffena Webera - podstawy wiedzy o kwazikryształach oraz krystalograficzne applety i aplikacje Javy

Podręcznik dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego i neutronowego autorstwa Thomasa Proffena i Reinharda Nedera

Krystalografia w biologii

Podstawy krystalografii makromolekularnej - strony Bernharda Ruppa. Znakomity podręcznik metod eksperymentalnych i obliczeniowych krystalografii makromolekularnej.

Wstęp do biologii molekularnej - świetne wprowadzenie dla początkujących, w tym o strukturach kwasów nukleinowych i białek.

Podstawowe informacje o strukturze białek - strony Uniwersytetu Londyńskiego.

Bazy struktur biologicznych z Uniwersytetu New Jersey w Rutgers.

Nowość 2010: książka prof. Mariusza Jaskólskiego "Krystalografia dla biologów" w internetowej Poznańskiej Księgarni Akademickiej

Czekamy na zgłoszenia nowych stron