Komitet składa się z 5 sekcji specjalistycznych.

Sekcja Analizy Strukturalnej – przewodnicząca: prof. dr hab. Maria Gdaniec
Sekcja Krystalografii Stosowanej – przewodnicząca: dr hab. Danuta Stróż
Sekcja Krystalografii Fizycznej
– przewodniczący: prof. dr hab. Radosław Przeniosło
Sekcja Wzrostu Kryształów
– przewodniczący: prof. dr hab. Józef Żmija
Sekcja Krystalografii Białek
– przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Bujacz